ติดต่อ

บริษัท ไลท์ แอนด์ ซาวด์ บิสิเนส จำกัด

7 ซอยโกสุมรวมใจ29 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ :02-981-0944

แฟกซ์ :02-981-0744

โทรศัพท์มือถือ :098 565 9747

อีเมล์ :lsb@lsbthai.com

เว็ปไซค์ :http://www.soundprogroup.com , http://www.lsbthai.com   

 

Light and Sound Business CO.,LTD.

7 Kosumruamjai29 Donmang Bangkok 

Thailand 10210

Tel: +662-981-0944

Fax: +662-981-0744

Mobile:+6698 565 9747

Email:lsb@lsbthai.com

  Website :http://www.soundprogroup.com , http://www.lsbthai.com 

Visitors: 50,741